Pavel Ditl

MUDr. Pavel Ditl

Chirurg a odborný lektor v oboru chirurgie

PROFESNÍ ZKUŠENOSTI
2001-do současnosti
Odborný asistent v oboru chirurgie, 1. LF UK / Praha, CZ
1995-do současnosti
Chirurg, Fakultní nemocnice Na Bulovce / Praha, CZ
2018-2022
ABClinic, cévní chirurgie / Praha, CZ
2011-2020
Člen správní rady Nemocnice na Františku / Praha, CZ
2009-2014
Vedoucí oddělení klinických studií a grantů, Praha, CZ
1994-1995
Medical Representative, Hoffman La Roche / Praha, CZ

PUBLIKAČNÍ A ODBORNÁ ČINNOST
Agnes E. E. Lee MD, Pavel Ditl MD: Tinzaparin vs Warfarin for Treatment of Acute Venous
Thromboembolism in Patients With Active Cancer (JAMA)
Ditl P., Vašina T.: Nové přístupy v léčbě varixů dolních končetin (Praktický lékař, 2008)
Ditl P., Vašina T., Antoš F.: Effective treatment of legs varices (Postgradual medicine, 2007)
Ditl P., Antoš F.: Our opinion with bipolar scissors (Surgical brochures, 2000)
Vítek P., Antoš F., Šerclová Z., Ditl P.: HIPEC for peritoneal carcinomatosis are we able to calculate the appropriate dose of cytostatics? (5th International Workshop on Peritoneal Surface Malignancy, 2006 / Milán, IT)
Metod and Focus Group: Scienticfic Documents and Abstracts, p.83 (2006)
Antoš F., Šerclová Z., Marvan J., Hrotková H., Skála M., Ježek J., Ditl P.: Principal Investigator v 11 klinických hodnocení léčiv
2x člen výzkumného týmu v rámci IGA-MZČR

REFERENCE
Prof. MUDr. Antoš F., přednosta Instututu postgraduálního vzdělávání, Praha
Doc. MUDr. Fanta J., přednosta 1. LF UK, Praha MUDr.
Jaroš K., primář chirurgické kliniky FN Na Bulovce